Sunday, 10 February 2013

Sunday, February 10, 2013
Tidur adalah kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang.
Rasulullah berpesan kepada Siti Aisyah ra.

“ Ya, Aisyah! Janganlah engkau tidur sebelum melakukan empat perkara yaitu :

1. Sebelum khatam al-Qur'an
2. Sebelum menjadikan para nabi bersyafaat untukmu di hari kiamat
3. Sebelum para muslimin meridhai engkau
4. Sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah “

Bertanya siti Aisyah :
“Ya Rasulullah ! bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika? “

Rasul tersenyum dan bersabda :

1. “Jika engkau akan tidur , membacalah surat al –Ikhlas tiga kali
Seakan-akan engkau telah meng-khatamkan Al-Quran

” Bismillaahirroh­maan irrohiim,
‘Qulhuallaahu ahad’ Allaahushshamad­’ lam yalid walam yuulad’ walam yakul lahuu kufuwan ahad’ ( 3x ) “

2. "Membacalah shalawat untukku dan untuk para nabi sebelum aku" maka kami semua akan memberimu syafaat di hari kiamat “

“ Bismillaahirrah­maan irrahiim, Allaahumma shallii ‘alaa Muhammad wa’alaa aalii Muhammad ( 3x ) “

3. “Beristighfarla­h” untuk para mukminin maka mereka akan meridhai engkau

“ Astaghfirullaah­al adziim aladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum wa atuubu ilaih ( 3x )

4. Dan perbanyaklah “bertasbih, bertahmid , bertahlil dan bertakbir” maka seakan-akan engkau telah melaksanakan ibadah haji dan umrah

“ Bismillaahirrah­maan irrahiim, Subhanallaahi Walhamdulillaah­i walaailaaha illallaahu allaahu akbar ( 3x )

0 komentar: